Kącik Klienta - pytania o pożyczki ratalne

Najczęściej zadawane pytania:

Akceptowane przez nas źródła dochodu to:
 • Umowa o pracę na czas określony, nieokreślony, na zastępstwo,
 • Umowa zlecenie i o dzieło,
 • Renta na czas określony i nieokreślony,
 • Emerytura,
 • Własna działalność gospodarcza,
 • Gospodarstwo rolne.
 • Maksymalna rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO) wynosi 155,87% . Podana wartość odnosi się do przykładowej pożyczki 6 100 zł udzielonej na okres 12 miesięcy. Rata miesięczna dla takiej pożyczki wynosi 815,38 zł, całkowity koszt pożyczki wynosi 3 686,42 zł ( w tym: opłata operacyjna: 3 350,00zł, odsetki: 336,42 zł), całkowita kwota do spłaty to 9 786,42 zł.
  Nie akceptujemy takich źródeł dochodu, jak:
 • Alimenty,
 • 500+,
 • Renta socjalna wypłacana przez MOPS (Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej),
 • Zasiłek dla bezrobotnych,
 • Zasiłki społeczne (wychowawczy, pogrzebowy, opiekuńczy),
 • Świadczenia z Ośrodka Pomocy Społecznej,
 • Dochody obciążone z tytułu wyroków sądowych lub innych tytułów,
 • Staż z Urzędu Pracy,
 • Stypendia socjalne, naukowe, wpłaty od rodziców,
 • Zatrudnienie w firmie zagranicznej (umowa zawarta za granicą i wykonywana w danym kraju),
 • Wynajem nieruchomości (chyba że jest to przedmiot działalności gospodarczej)
 • Wysokość odsetek określa umowa, przy czym oprocentowanie nie może być wyższe niż dwukrotność odsetek ustawowych. Informację na temat aktualnej wysokości oprocentowania pożyczki znajdziesz tutaj.
  Minimalny okres spłaty pożyczki to 3 miesiące, a maksymalny to 30 miesięcy.
  Przykład reprezentatywny: W związku z podjęciem przez SMS Kredyt Sp. z o.o. decyzji o czasowym wstrzymaniu prowadzenia przez tę spółkę z dniem 30 marca 2020 r. działalności pożyczkowej w charakterze instytucji pożyczkowej, o której mowa w art. 5 ust. 2a ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim, przykład reprezentatywny nie jest przedstawiany.
  Aby starać się o pożyczkę w SMS Kredyt należy posiadać numer PESEL oraz polski dowód osobisty.
  Kolejne raty należy wpłacać na numer rachunku podany w Umowie pożyczki. Można to wykonać za pomocą przelewu bankowego lub dokonać płatności w dowolnej placówce Poczty Polskiej lub Agencji Opłat.
  Tak. Jeśli spłacisz pożyczkę przed terminem, poniesiesz jedynie koszty dotyczące okresu, w którym dysponowałeś pożyczoną gotówką. Jeżeli pojawi się nadpłata (np. przed terminem wpłacisz kwotę należną za cały okres pożyczki) otrzymasz jej zwrot. Przed dokonaniem wpłaty najlepiej skontaktować się pod numerem 71 778 92 00, gdzie nasz Konsultant wyliczy dokładną kwotę do spłaty na dzień, w którym będziesz chciał jej dokonać.
  Tak. Zgodnie z Ustawą z dnia 12 maja 2011 roku o kredycie konsumenckim, każdemu Klientowi przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy pożyczki w ciągu 14 dni od dnia jej udzielenia. W tym celu należy złożyć oświadczenie o odstąpieniu od udzielonej pożyczki w dowolnej formie (pisemnej wysłanej na adres pocztowy pożyczkodawcy lub e-mail lub telefonicznej). Wzór oświadczenia jest załącznikiem do Umowy pożyczki. Następnie w ciągu 30 dni należy zwrócić pożyczoną kwotę wraz z odsetkami ustawowymi.
  Tak. Klient jest uprawniony do skorzystania z pozasądowej drogi rozstrzygania sporów z SMS Kredyt Sp. z o.o. na zasadach określonych w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i Rzeczniku Finansowym (Dz. U. z 2015 poz. 1348). Podmiotem uprawnionym w rozumieniu ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich właściwym dla SMS Kredyt Sp. z o.o. jest Rzecznik Finansowy (adres strony internetowej Rzecznika Finansowego: www.rf.gov.pl). W celu rozstrzygnięcia sporu, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL. Wskazujemy również, że w celu bezpośredniego kontaktu z nami i wyjaśnienia wątpliwości bądź złożenia reklamacji, możecie Państwo wysłać wiadomość pod adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

  Weź pożyczkę już dziś!

  Wieloletnie doświadczenie pozwoliło spółce wypracować łatwy i szybki proces wnioskowania i udzielenia pożyczki. W większości przypadków, decyzja podejmowana jest automatycznie, dzięki czemu jest ona niemal natychmiastowa.

  Współpracujemy z