O nas - pożyczki przez Internet

SMS Kredyt Sp. z o. o. jest firmą udzielającą osobom fizycznym pożyczek ratalnych. Działa głównie poprzez współpracę z biurami kredytowymi z całej Polski. Ponadto mocno rozwija się również w zakresie udzielania pożyczek online. Przez internet można wnioskować o kwotę do 7 000 zł na okres do 30 miesięcy. Wieloletnie doświadczenie pozwoliło spółce wypracować łatwy i szybki proces wnioskowania i udzielenia pożyczki. W większości przypadków, decyzja podejmowana jest automatycznie, dzięki czemu jest ona niemal natychmiastowa. Wypłata pożyczek odbywa się poprzez konta bankowe oraz placówki Poczty Polskiej i Banku Pekao S.A.

Firma SMS Kredyt Sp z o.o. jest wpisana do Rejestru Instytucji Pożyczkowych prowadzonego przez KNF pod numerem RIP000074.

SMS Kredyt jest członkiem Związku Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce. Uzyskaliśmy pozytywny wynik audytu etycznego przeprowadzonego przez Komisje Etyki działającą przy ZPF otrzymując Certyfikat Etyczny ZPF. Certyfikat potwierdza pełną akceptację oraz przestrzeganie przez SMS Kredyt Zasad Dobrych Praktyk

Każdy Klient ma mozliwość złożenia wniosku do Komisji Etyki ZPF o zbadanie zgodności praktyki biznesowej SMS Kredyt z Zasadami Dobrych Praktyk.

SMS Kredyt posiada również certyfikat Odpowiedzialny Pożyczkodawca. Certyfikat ten zobowiązuje do zgodnego z prawem i etycznego funkcjonowania na rynku pożyczkowym z poszanowaniem konsumenta i przepisów ustawy o kredycie konsumenckim oraz ustawy o ochronie konkurencji i konsumenta.

Pożyczki wieloratalne online

Weź pożyczkę już dziś!

Wieloletnie doświadczenie pozwoliło spółce wypracować łatwy i szybki proces wnioskowania i udzielenia pożyczki. W większości przypadków, decyzja podejmowana jest automatycznie, dzięki czemu jest ona niemal natychmiastowa.

Współpracujemy z